Cor van den Berg consultancy Uw Partner C vd Berg
cor van den berg
Visie

Een directeur/eigenaar staat vaak, zeker bij het MKB, eenzaam aan de top. Vaak dan is er behoefte aan een sparringpartner om in overleg met hem de juiste beslissingen te nemen.
Onze organisatie biedt de mogelijheid om op tijdelijke basis een dergelijke deskundige in te kunnen huren en verbeterprocessen tot een goed einde te brengen.

Expertisewereld
De expertisewereld maakt moeilijke tijden door; de tarieven staan onder druk en bij opdrachtgevers is er zo nu en dan meer oog voor de expertisekosten dan voor de schadelast. De expertisegrens wordt opgetrokken en zeker bij bulkschades is de rol van de schade-expert overgenomen door reconditioneerders en natura-schadeherstellers.
Vanwege deze ontwikkelingen hebben ingeschakelde partijen meer vrijheden gekregen van met name verzekeraars. Het gevaar dat zij, alsmede gevolmachtigden en gedupeerde bedrijven teveel betalen voor in hun opdracht verrichte diensten is niet ondenkbaar.
Cor van den Berg Consultancy B.V. beschikt over deskundigen die kunnen monitoren in de branches brand, automotive en medische varia.
De uit te voeren werkzaamheden en rapportages worden vooraf met de opdrachtgever afgestemd en 'tailor made' geleverd.


Expertisediensten
Daarnaast is er in de expertisewereld behoefte aan het kunnen aanbieden van expertisediensten in geval van overflow (vakantie, grote calamiteiten) en ziekte. Hiervoor zijn op detacheringsbasis ervaren (register)experts in vrijwel alle branches op uren- of dossierbasis beschikbaar.
Deze diensten kunnen ook worden geleverd als tijdelijke aanvulling op schade-afdelingen van verzekeraars en volmachtbedrijven en claimshandlingsafdelingen van expertiseburo's.
Tevens beschikken wij over een team van ervaren 'schade'krachten voor het begeleiden, inwerken en opleiden van jonge, beginnende experts en schadebehandelaars.